platform Werk Wachtlijsten Weg

platform Werk Wachtlijsten Weg

Welkom

ActuaPosted by Luc 06 Dec, 2016 11:28
Beste lezer

De kerngroep van ons platform wil je graag verwelkomen.

Er zijn in Vlaanderen naar schatting meer dan 20.000 personen met een beperking die wachten op aangepaste ondersteuning. Daarnaast zijn er wellicht nog meer personen met een beperking die de weg nog niet hebben gevonden om ondersteuning te vragen, maar er evenveel behoefte aan hebben.

Laat je horen als je in dat geval bent. Alleen als we een grote groep benadeelden zichtbaar maken, kunnen we gehoor verwachten.

Ons platform is bij het beleid voldoende bekend en geducht na de beroepsprocedure die we voor het grondwettelijk hof voerden tegen de discriminerende prioritering die is opgenomen in het decreet Persoonsvolgende Financiering.

Helaas kunnen we bij onze tussenkomsten te weinig steun van een achterban bewijzen. Daarvoor rekenen we op jou.

Mogen we jouw binnenkort verwelkomen?

De kerngroep  • Comments(0)//blog.wachter.nu/#post0